Vrtané studny M.T. Blatná - okr. Strakonice, Písek, Prachatice a Příbram

 
Zajistíme projektovou dokumentaci, posudek hydrogeologa a na přání vyřídíme stavební povolení. Dále provádíme geologické práce, hydrogeologické posudky k zakládáni staveb a rybníků.
 
 
 
Vrtáme ve všech horninách moderní čistou technologií, vrty jsou těsněny tlakovou injektáží a čištěny strojní podtlakovou technologií. Použité plastové zárubnice mají tloušťku stěny 6,5 mm a více. Pracovní ocelové předpažení z našich vrtů vytahujeme, a tím dokážeme vrt spolehlivě zatěsnit v souladu s normou ČSN 755115 - Jímání spodní vody. Zastaralý způsob ponechání ocelové pažnice ve vrtu toto neumožňuje! Na provedení vrtané studny poskytujeme záruku 5 let.

  • vyhledání vhodného zvodnělého místa pro studnu ZDARMA
  • vybavení vrtu čerpadlem a hladinovou elektronikou
  • vybudování vodovodní přípojky včetně elektropřípojky do domu
  • záruka na množství vody

Zákazník platí pouze v případě úspěšného a zvodnělého vrtu. Nabízíme trvalou péči o studnu a celý vodovodní systém - veškeré práce provádíme v souladu s normou ČSN 755115 o jímání podzemní vody.
Máme oprávnění Báňského úřadu pro vrty nad 30 m.
 
 
 
vrtané studny Strakonice