Septiky a jímky M.T. Blatná - okr. Strakonice, Písek, Prachatice a Příbram

 
Nabízíme domácí čističky odpadních vod, tříkomorové biologické septiky, dočišťovací filtry, vyvážecí jímky a čističky odpadních vod s homologací a zkouškami těsnosti. Také budujeme vsakovací drény k likvidaci splaškových nebo dešťových vod, vše v součinnosti s hydrogeologem.
 
 
 
Nabízíme domácí čističky odpadních vod, tříkomorové biologické septiky, dočišťovací filtry, vyvážecí jímky a čističky odpadních vod s homologací a zkouškami těsnosti. Také budujeme vsakovací drény k likvidaci splaškových nebo dešťových vod, vše v součinnosti s hydrogeologem.

Na přání také kanalizační přípojky, a to vše včetně projektové dokumentace a posudků hydrogeologa.

Námi dodávané nádrže mají zkoušky nepropustnosti a všechny potřebné homologace v souladu s českou a evropskou legislativou. Na přání provedeme kompletní osazení a připojení včetně vyřízení potřebných povolení na úřadech, vypracujeme projektovou dokumentaci a odborné posudky.

Poradenství a předprojektová příprava ZDARMA.

 
 
 
septiky a jímky Strakonice