M.T.Blatná, spol. s r. o.
 
 
 
+420 605 247 090
+420 605 247 091
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Septiky a jímky M.T. Blatná - okr. Strakonice, Písek, Prachatice a Příbram

 
Nabízíme domácí čističky odpadních vod, tříkomorové biologické septiky, dočišťovací filtry, vyvážecí jímky a čističky odpadních vod s homologací a zkouškami těsnosti. Také budujeme vsakovací drény k likvidaci splaškových nebo dešťových vod, vše v součinnosti s hydrogeologem.
 
 
 
Nabízíme domácí čističky odpadních vod, tříkomorové biologické septiky, dočišťovací filtry, vyvážecí jímky a čističky odpadních vod s homologací a zkouškami těsnosti. Také budujeme vsakovací drény k likvidaci splaškových nebo dešťových vod, vše v součinnosti s hydrogeologem.

Na přání také kanalizační přípojky, a to vše včetně projektové dokumentace a posudků hydrogeologa.

Námi dodávané nádrže mají zkoušky nepropustnosti a všechny potřebné homologace v souladu s českou a evropskou legislativou. Na přání provedeme kompletní osazení a připojení včetně vyřízení potřebných povolení na úřadech, vypracujeme projektovou dokumentaci a odborné posudky.

Poradenství a předprojektová příprava ZDARMA.